Зелен глобус – Green globe

“ЗЕЛЕН ГЛОБУС“ е екологичен стандарт за пътническата и туристическата индустрия. Той представлява програма за управление на околната среда за пътнически и туристически организации, както и за туристически дестинации. Разпространен е в над 100 страни.

Стандартът “ЗЕЛЕН ГЛОБУС“ определя изискванията за опазване на околната среда в рамките на Програма 21, направени чрез внедряването на система за управлението на околната среда. Програма 21 осигурява сертификация на екологичните действия в рамките на системата за управление на околната среда и обхваща основните елементи на Agenda 21. Agenda 21 е програма от действия, приета от 182 правителства на конференция на ООН за околната среда и развите – Earth Summit, през юни 1992 г. Изискванията на стандарта “ЗЕЛЕН ГЛОБУС“ са приложими за сферата на туризма в световен мащаб. Ключовите елементи, по които стандартът има изисквания са: намаляване на отпадъците, повторно използване и рециклиране; енергийна ефективност, консервация и управление; управление на загубите на вода; екологочувствителна политика на закупуване и потребление; социално и културно развитие.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност