ISO/TS 16949

Стандартът QS 9000 бе въведен най-напред от автомобилостроителите в САЩ, и то като изрично и задължително условие към всички техни местни и чуждестранни доставчици.

Германци (норма VDA 6.1), французи (норма EAQF), италианци (норма AVSQ) и японци (норма JAI) имат такива стандарти. И понеже американските автомобилостроители имат доста монтажни заводи извън САЩ, движението за сертификация по QS 9000 доби глобални мащаби. Доставчиците на автомобилостроенето в целия свят ускорено въвеждаха QS 9000 или просто напускаха бранша.

Идеите на QS 9000 вече излизат извън автомобилостроителния бранш и смело влизат в производството на електродомакинска, комуникационна и изчислителна техника и в други отрасли, в които крайният монтаж стъпва на широко развита мрежа от външни кооперации. Това личи ясно в международната версия на стандарта – спецификацията ISO/TS 16949.

QS 9000 цели да се гарантира, че закупуваният продукт (бил той елемент, компонент, възел, комплектация...) ще пристига в предмонтажните складове или на монтажния конвейер “точно навреме”, че ще може да се “монтира без проблеми” и после, при експлоатацията на автомобила (или пералнята, или телевизора), няма да създава “проблеми за употребата”.

Практически това означава доставчикът да гарантира качеството на всеки продукт на 100%, във всяка партида, по всяко време, при всякакви предвидени и непредвидени условия.

QS 9000 е своего рода надстройка на ISO 9001 и ISO 9004, която поставя по-строги изисквания за идентификация на текущия статус на качеството на продукта на всеки етап от производството, на текущите технологични възможности и на стабилността на процесите и оборудването. “Надстройването” е най-вече във връзка с управлението на процесите, идентифицирането и проследяването, управлението на несъответстващ продукт, коригиращи и превантивни дейности и Планове по качеството. Това направи съвсем императивно иначе някои лековатички изисквания на ISO 9001 да се определят и прилагат подходящи статистически методи за диагностика, анализ и контрол.

В помощ на прилагането на QS 9000 са съставени и разпространени пет специални наръчника по качеството, които се адаптират към спецификата и нуждите на конкретен производител. Чрез сертификацията се доказва, че тези наръчници са внедрени. ISOTS 16949 се появи през 2002 г. в ролята на международен стандарт, който стъпва на петте национални стандарта (QS 9000, VDA 6.1, EAQF, AVSQ и JAI), но QS 9000 "доминира". ISOTS 16949 обедини изискванията на петте стандарта по начин, който позволи да се градят "прозрачни" системи за управление на качеството, почиващи на единна логика и структура. Осигурява се и еднозначно тълкуване на оценките от една външна или вътрешна проверка.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност