Ние предлагаме разработване, оценка и актуализация на стратегически, планови и програмни документи, и това е водещо направление в нашата дейност. От създаването си през 2005 г. до момента нашата организация е изготвила за публични възложители – общински и областни администрации:

 • Планове за интегрирано развитие на общини 2021-2027 г.: 41 броя.
 • Общи устройствени планове на общини: 2 броя.
 • Задания за разработване на Общ устройствен план: 2 броя.
 • Генерални планове за организация на движението: 5 броя.
 • Последващи оценки на Общински планове за развитие 2014-2020 г.: 25 броя.
 • Междинни оценки и актуализации на Областни стратегии за развитие 2014-2020 г.: 9 броя.
 • Междинни оценки и актуализации на Общински планове за развитие 2014-2020 г.: 22 броя.
 • Общински планове за развитие 2014-2020 г.: 11 броя.
 • Предварителни оценки на Общински планове за развитие 2014-2020 г.: 10 броя.
 • Последващи оценка на Областни стратегии за развитие за периода 2007-2013 г. и актуализации на Областни стратегии за развитие за периода 2014-2020 г.: 1 брой.
 • Последващи оценки на Общински планове за развитие 2007-2013 г.: 13 броя.
 • Междинни оценки и актуализации на Областни стратегии за развитие 2007-2013 г.: 3 броя.
 • Междинни оценки и актуализации на Общински планове за развитие 2007-2013 г.: 33 броя.
 • Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.: 1 брой.
 • Концепции за пространствено развитие: 1 брой.
 • Програми за енергийна ефективност и Програми за насърчаване използването на енергия от ВЕИ: 18 броя.
 • Програми за опазване на околната среда с неразделни части „Раздел „Лечебни растения“, „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите в общината“ и „Програма за управление на отпадъците на общината“: 26 броя.
 • Концесионни анализи: 30 броя.
 • Финансови анализи и бизнес планове: 9 броя.
 • Функционални анализи: 2 броя.
 • Предизборни програми – 2 бр.
 • Програми за управление на кметове (мандатни програми) – 3 бр.

Като допълнителни услуги към разработването, оценката и актуализацията на стратегическите документи ние предлагаме и:

 • Организиране и провеждане на публични обсъждания по съгласуване на посочените документи;
 • Провеждане на социологически проучвания и анализи.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност