ISO 14001

ISO 14001 определя изискванията към системите за управление на околната среда (СУОС) и позволява да се въведат и приложат политика и общи цели, като се отчитат законовите изисквания и информацията за значимите аспекти на околната среда.

Предназначен е за приложение в организации от всякакъв вид и големина и е приспособен към различни географски, културни и социални условия.

Общата цел на стандарта е да съдейства за опазване на околната среда и за предотвратяване на замърсяванията в баланс със социално-икономическите потребности.

Фокусът тук е поставен върху аспектите на управлението на околната среда, като от организацията се изисква задължително висока степен на ангажираност в тази посока и необходимия организационен капацитет. Дейностите при разработването и внедряването на този стандарт в съответствие със стандарта ISO 9001 се явявят интегрирана система за управление, която е по-компактна, по- функционална и води до по-ефективно управление на качеството.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност