Програми за обучения

Наименование на програмата Брой кредити Продължителност на обучението в академични часове Одобрена със заповед на Министъра на образованието и науката №
1 Асертивното поведение като фактор за организационна и личностова ефективност 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
2 Бизнес комуникации в организационна среда 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
3 Екипна и индивидуална мотивация 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
4 Как да говорим ефективно пред публика 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
5 Компетенция, активност и инициативност, проактивен подход 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
6 Компютърна грамотност и информационни технологии - работа с основни текстообработващи програми 3 50 РД 09-2751 / 14.07.2017
7 Компютърна грамотност и информационни технологии 3 50 РД 09-2751 / 14.07.2017
8 Компютърна грамотност и информационни технологии - машинно и програмно осигуряване на персоналните компютри 3 50 РД 09-2751 / 14.07.2017
9 Компютърна грамотност и информационни технологии - презентация с MS POWER POINT 3 50 РД 09-2751 / 14.07.2017
10 Компютърна грамотност и информационни технологии - работа в интернет 3 50 РД 09-2751 / 14.07.2017
11 Компютърна грамотност и информационни технологии - работа с AUTOCAD 3 50 РД 09-2751 / 14.07.2017
12 Компютърна грамотност и информационни технологии - работа с електронни таблици - MS EXCEL 3 50 РД 09-2751 / 14.07.2017
13 Комуникативни умения 2 34 РД 09-2751 / 14.07.2017
14 Личностова ефективност за по-добра организация на работата 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
15 Мениджърски умения 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
16 Методи за обективизиране на персоналната оценка 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
17 Мотивационно обучение: активно поведение на пазара на труда 2 34 РД 09-2751 / 14.07.2017
18 Мотивационно обучение: мотивиране и изграждане на екипи 2 34 РД 09-2751 / 14.07.2017
19 Начална компютърна грамотност 3 50 РД 09-2751 / 14.07.2017
20 Обучение в лидерски умения 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
21 Обучение на обучители 2 34 РД 09-2751 / 14.07.2017
22 Общуване на роден език 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
23 Организационната култура като контекст и фактор за ефективна работна среда 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
24 Основи на тримерното моделиране със специализиран софтуер – работа с 3 DS MAX (за начинаещи) 3 50 РД 09-2751 / 14.07.2017
25 Основи на тримерното моделиране със специализирансофтуер – работа с 3 DS MAX (за напреднали) 3 50 РД 09-2751 / 14.07.2017
26 Подобряване на уменията за планиране, анализиране и контролиране на ежедневната работа на организацията 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
27 Презентационни умения 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
28 Презентационно и ораторско майсторство 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
29 Работа в мултикултурна среда 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
30 Разработване и управление на проекти 1 18 РД 09-186 / 02.02.2018
31 Социално интегриране на малцинствени групи към общността 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
32 Умения за устна и писмена аргументация 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
33 Управление на взаимоотношенията със заинтересованите страни 1 18 РД 09-186 / 02.02.2018
34 Управление на времето 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
35 Управление на конфликти 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
36 Управление на образователно-възпитателния процес в училище 1 18 РД 09-186 / 02.02.2018
37 Управление на промяната 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
38 Управление на стреса 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
39 Управление на човешките ресурси 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
40 Усвояване на умения за водене на преговори 1 18 РД 09-2751 / 14.07.2017
41 Усвояване на умения за работа в екип 2 34 РД 09-2751 / 14.07.2017

 

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност