НПВУ, Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

ПРОГРАМА:

Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

 ПРОЦЕДУРА:

BG-RRP-11.010 Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

pdfНПВУ_Модернизиране_на_дългосрочната_грижа.pdf

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерство на труда и социалната политика

КРАЕН СРОК: 19 април 2023 г., 17:00 ч.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Общини, на чиято територия функционира социална услуга „Дом за стари хора“

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Всички съществуващи домове за стари хора да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият размер на финансирането е 189 800 000 лева

 

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност