Зелени мерки в градска среда (2)

Програма

Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

Процедура

pdfBG16FFPR002-5.004 „Зелени мерки в градска среда“ (2)

Срок за кандидатстване

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 25.09.2024 г.

Допустими кандидати

Допустими кандидати по процедурата са 2 общини с нарушено качество на атмосферния въздух за периода 2017-2021 г. – Благоевград и Столична.

Основна цел на процедурата

Целта на процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2017-2021 г.

Сума и интензитет на финансиране

Общият размер на средствата е 15 979 236,62 лв.

• средства от Кохезионния фонд - 13 582 351,13 лв.

• национално съфинансиране - 2 396 885,49 лв.

 

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност