• Институт за управление на програми и проекти

Покана за проекти за младежки центрове е отворена за кандидатстване

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обявява Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“.


Основна цел на процедурата е да се изградят младежки центрове, покриващи високи стандарти за младежка работа, предоставящи комплексни услуги за младите хора, осигуряващи разнообразие на дейностите (вкл. и международни), които да отговарят на нуждите и желанията на младите хора, вкл. и тези от уязвимите групи.


Допустими кандидати по процедурата са: общини, които са административни центрове на областите в Република България, с изключение на община Стара Загора, община град-Добрич, община Пловдив и община Враца.


Техни партньори за изпълнението на проектите могат да бъдат:
от българска страна - публични органи и неправителствени организации,
от страна на държавите-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) - всеки публичен или частен правен субект, учреден с търговска или нетърговска цел, както и неправителствени организации, регистрирани като юридически лица в държавите-донори, държавите-бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница със съответната държава-бенефициент или всяка международна организация, орган или агенция от тези страни, активно участващи и ефективно допринасящи за изпълнението на проекта, се считат за допустими партньори по проекта.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е в размер на 8 000 000 евро.
Бюджетът на всеки отделен проект може да бъде от 1 500 000 евро до 2 000 000 евро. Настоящата процедура няма изискване за съфинансиране от страна на кандидата.


Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.12.2019 г., 18:00 ч.


Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ac9f3979-6595-4dbd-bec6-8049e61b9446

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност