• Институт за управление на програми и проекти

Клиенти

  • Частни лица – над 1400 курсиста, преминали pdfпрофесионални обучения и обучения по ключови компетентности: Активно поведение на пазара на труда, Комуникативни умения и лична ефективност, Управление на проекти, Умения за ефективни продажби, Дигитални компетентности, Общуване на чужд език, Оперативен счетоводител, Графичен дизайн, Бизнес услуги, Малък и среден бизнес, Планински водач и др.