• Институт за управление на програми и проекти

Новини

Публикувани са списъците с класиране по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“

Публикувани са списъците с класиране по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), съфинансирана от...

Научи повече

Държавен фонд „Земеделие” одобри първите 43 проектни заявления по подмярка 4.1

Държавен фонд „Земеделие” одобри първите 43 проектни заявления по подмярка 4.1

На 24 юли 2017 г. Държавен фонд „Земеделие” одобри първите 43 проектни заявления по подмярка...

Научи повече

МЗХГ променя условията за кандидатстване на младите фермери по мярка 6.1

МЗХГ променя условията за кандидатстване на младите фермери по мярка 6.1

Документите ще се подават електронно в ИСУН Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка...

Научи повече

Голяма част от подадените проекти по процедура ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж

Голяма част от подадените проекти по процедура ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" са отхвърлени

Публикувани са списъци на проектни предложения, които на етап „Оценка на административното...

Научи повече

Правителството отпусна 2.150 млн. лв. на общините за плащане на ДДС по проекти от ПРСР

Правителството отпусна 2.150 млн. лв. на общините за плащане на ДДС по проекти от ПРСР

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2017...

Научи повече

Публикуван е докладът на ФМФИБ от пазарните консултации за ФГР

Публикуван е докладът на ФМФИБ от пазарните консултации за ФГР

След успешно приключилото пазарно проучване за Финансовия инструмент „Фонд за градско развитие“...

Научи повече

Публикувани са резултатите от оценка на проектните предложения по процедура „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия

Публикувани са резултатите от оценка на проектните предложения по процедура „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия"

Управляващият орган (УО) на ОПИК публикува резултатите от оценка на проектни предложения по...

Научи повече

Прекратява се процедура на подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“ и ”Подкрепа за предприемачество”.

Прекратява се процедура на подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“ и ”Подкрепа за предприемачество”.

Управляващият орган на ОП РЧР прекратява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-2.007 „Развитие...

Научи повече

Oчакват се промени по наредба 12 за прилагане на мярка 7.2

Oчакват се промени по наредба 12 за прилагане на мярка 7.2

Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването...

Научи повече

Променени са условията за кандидатстване по процедура

Променени са условията за кандидатстване по процедура "Обучения за заети лица"

На 30.06.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 публикува изменена процедура за подбор...

Научи повече

Обявена е процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК

Обявена е процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК

УО на ОПИК 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на...

Научи повече

Нова промяна в плана за прием на проекти по ПРСР - ще се отвори подмярка 7.2. до края на годината

Нова промяна в плана за прием на проекти по ПРСР - ще се отвори подмярка 7.2. до края на годината

След последните изменения в индикативния план за прием на проекти по Програма за разивтие на...

Научи повече

Променен е индикативният график за прием на проекти по ПРСР през 2017 г.

Променен е индикативният график за прием на проекти по ПРСР през 2017 г.

Новият индикативен график, по който ще се отварят мерки от Програмата за развитие на селските...

Научи повече

Обявена е процедура за проекти „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ по ОПРЧР

Обявена е процедура за проекти „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ по ОПРЧР

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021...

Научи повече

Обсъжда се процедура за проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК

Обсъжда се процедура за проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява...

Научи повече

Обсъжда се процедура „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“ по ОПРЧР

Обсъжда се процедура „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“ по ОПРЧР

УО на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.022 „СПЕЦИФИЧНИ...

Научи повече

Обявена е процедура за проекти „Подкрепа за предприемачество“

Обявена е процедура за проекти „Подкрепа за предприемачество“

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.020...

Научи повече

Обявена е процедура за проекти „Развитие на социалното предприемачество

Обявена е процедура за проекти „Развитие на социалното предприемачество"

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.007...

Научи повече

Обсъжда се трета покана по Interreg V-A Румъния – България

Обсъжда се трета покана по Interreg V-A Румъния – България

Програмата Interreg V-A Румъния – България лансира за публична консултация Пакета с документи...

Научи повече

Обявена за обсъждане е схема „Подкрепа за предприемачество“

Обявена за обсъждане е схема „Подкрепа за предприемачество“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ кани заинтересованите...

Научи повече

Инфо дни по ОПРЧР

Инфо дни по ОПРЧР

Във връзка с обявяването на процедури „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и...

Научи повече

Отворена за кандидатстване е процедура

Отворена за кандидатстване е процедура "Енергийна ефективност в големи предприятия" по ОПИК

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна...

Научи повече

Процедура „Развитие на социалното предприемачество“ се обсъжда отново

Процедура „Развитие на социалното предприемачество“ се обсъжда отново

УО на ОПРЧР публикува ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие...

Научи повече

Публикувана за обществено обсъждане е процедура за граждански контрол върху реформата в съдебната система по ОПДУ

Публикувана за обществено обсъждане е процедура за граждански контрол върху реформата в съдебната система по ОПДУ

ОП „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване...

Научи повече

Открита за подаване на проекти е процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по ОПРЧР

Открита за подаване на проекти е процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по ОПРЧР

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ откри процедура...

Научи повече