• Институт за управление на програми и проекти

Новини

Процедурa за подбор на проекти по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ се обсъжда

Процедурa за подбор на проекти по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ се обсъжда

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. представя...

Научи повече

Обявени са всички процедури по подмярка 7.2. на ПРСР

Обявени са всички процедури по подмярка 7.2. на ПРСР

На 14 март 2018 г. стартира последната седма процедура за прием на проектни предложения по...

Научи повече

Стартира приемът по подмярка 4.2 „„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ през ИСУН

Стартира приемът по подмярка 4.2 „„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ през ИСУН

Стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“...

Научи повече

Oбявена e втора покана за проекти за ТГС България - Македония

Oбявена e втора покана за проекти за ТГС България - Македония

Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично...

Научи повече

Обсъждат се насоки за кандидатстване по 7.2.

Обсъждат се насоки за кандидатстване по 7.2.

Министерството на земеделието, храните и горите публикува условия и насоки за кандидатстване...

Научи повече

Обсъжда се ново райониране на България

Обсъжда се ново райониране на България

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще подложи на обществено обсъждане...

Научи повече

Стартира фондът за регионално сътрудничество, финансиран по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.

Стартира фондът за регионално сътрудничество, финансиран по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.

Официално е даден старт на Фонда за регионално сътрудничество, финансиран по ФМ на ЕИП и НФМ...

Научи повече

Обсъжда се процедура „Развитие на туристически атракции“ по ОПРР

Обсъжда се процедура „Развитие на туристически атракции“ по ОПРР

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на...

Научи повече

Нови правила за кандидатстване по ПРСР

Нови правила за кандидатстване по ПРСР

Взетите решенията на извънредното заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие...

Научи повече

Публикувана е Втора покана за набиране на проекти по ТГС България-Сърбия

Публикувана е Втора покана за набиране на проекти по ТГС България-Сърбия

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ...

Научи повече

Отворена за кандидатстване е ТГС България - Турция

Отворена за кандидатстване е ТГС България - Турция

Публикувана е втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП...

Научи повече

Индикативната годишна работна програма на ПРСР за 2018 г.

Индикативната годишна работна програма на ПРСР за 2018 г.

Индикативната годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони 2014-2020...

Научи повече

Весела Коледа и щастлива Нова 2018 година!

Весела Коледа и щастлива Нова 2018 година!

Екипът на ИУПП ООД пожелава на своите настоящи и бъдещи клиенти, контрагенти и партньори весела...

Научи повече

Съществени промени по подмярка 6.4. на ПРСР са направени за очаквания прием през 2018 г.

Съществени промени по подмярка 6.4. на ПРСР са направени за очаквания прием през 2018 г.

Индикативната годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони 2014-2020...

Научи повече

Процедурата за проекти „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК отново се обсъжда

Процедурата за проекти „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК отново се обсъжда

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 отново...

Научи повече

Финансови инструменти по ОПРЧР

Финансови инструменти по ОПРЧР

В сградата на Министерството на труда и социалната политика Фондът на фондовете са подписани...

Научи повече

Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ е отворена за кандидатстване

Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ е отворена за кандидатстване

Министерство на икономиката обяви процедура на подбор на проекти:BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа...

Научи повече

ПРСР обяви какво ще финансира през 2018 г.

ПРСР обяви какво ще финансира през 2018 г.

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020...

Научи повече

Какво еврофинансиране се очаква за бизнеса през 2018 г.
ОПИК ОПРЧР Оперативна Програма Консултантски Услуги Еврофинансиране клъстери иновации 2018

Какво еврофинансиране се очаква за бизнеса през 2018 г.

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна...

Научи повече

Отворена е покана за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти на Програма

Отворена е покана за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти на Програма "Дунав"

Покана за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП) (Seed Money Facility...

Научи повече

Публикувани са резултати от оценката на процедура

Публикувани са резултати от оценката на процедура "Развитие на клъстери в България"

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, Списък с резервните...

Научи повече

Процедура за кандидатстване с проекти „Насърчаване на предприемачеството“ се обсъжда

Процедура за кандидатстване с проекти „Насърчаване на предприемачеството“ се обсъжда

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява...

Научи повече

Обявена за кандидатстване с проекти е процедура „Открий ме” по ОПРЧР

Обявена за кандидатстване с проекти е процедура „Открий ме” по ОПРЧР

С изпълнение на проекти по схемата „Открий ме“ очакваме решения на проблемите, свързани с преодоляване...

Научи повече

Oблекченo изпълнение на договори, финансирани по Oперативните програми

Oблекченo изпълнение на договори, финансирани по Oперативните програми

За облекчаване изпълнението на договори, финансирани по оперативните програми, с постановление...

Научи повече

ДФЗ одобри първите 31 общински проекта по подмярка 7.2

ДФЗ одобри първите 31 общински проекта по подмярка 7.2

Със заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” са одобрени първите 31 проектни...

Научи повече