• Институт за управление на програми и проекти

Новини

Обявена за кандидатстване с проекти е процедура „Открий ме” по ОПРЧР

С изпълнение на проекти по схемата „Открий ме“ очакваме решения на проблемите, свързани с преодоляване...

Научи повече

Oблекченo изпълнение на договори, финансирани по Oперативните програми

Oблекченo изпълнение на договори, финансирани по Oперативните програми

За облекчаване изпълнението на договори, финансирани по оперативните програми, с постановление...

Научи повече

ДФЗ одобри първите 31 общински проекта по подмярка 7.2

ДФЗ одобри първите 31 общински проекта по подмярка 7.2

Със заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” са одобрени първите 31 проектни...

Научи повече

Процедурата „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ се обсъжда

Процедурата „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ се обсъжда

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ обявява обществено обсъждане...

Научи повече

Обсъжда се процедура за проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по ОПИК

Обсъжда се процедура за проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява...

Научи повече

Обявена за кандидатстване с проекти е процедура „Специфични обучения” по ОПРЧР

Обявена за кандидатстване с проекти е процедура „Специфични обучения” по ОПРЧР

Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване чрез подбор на проекти по процедура...

Научи повече

Обсъжда се годишната програма за процедури по ОПРР за 2018 г.

Обсъжда се годишната програма за процедури по ОПРР за 2018 г.

В съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС №162/12.07.2016 г, УО на ОПРР публикува за коментари проект...

Научи повече

Обявена е  процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“

Обявена е процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“

Управляващият орган на ОП РЧР обявява отново процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното...

Научи повече

Одобрени са 140 заявления за интерес по Третата покана за проектни предложения по Програма Интеррег VA Румъния – България

Одобрени са 140 заявления за интерес по Третата покана за проектни предложения по Програма Интеррег VA Румъния – България

140 заявления за интерес с бюджет 270 млн. евро от общо 228 подадени заявления са одобрени...

Научи повече

Обявена е процедура за подбор на проекти

Обявена е процедура за подбор на проекти "Подкрепа за предприемачество"

Управляващият орган на ОПРЧР обявява процедура за подбор на проекти „Подкрепа за предприемачество“...

Научи повече

Одобрена е новата национална програма на МТСП за обучение и заетост

Одобрена е новата национална програма на МТСП за обучение и заетост

Националният съвет за насърчаване на заетостта одобри новата национална програма на Министерството...

Научи повече

Публикувани са списъците с класиране по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“

Публикувани са списъците с класиране по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), съфинансирана от...

Научи повече

Държавен фонд „Земеделие” одобри първите 43 проектни заявления по подмярка 4.1

Държавен фонд „Земеделие” одобри първите 43 проектни заявления по подмярка 4.1

На 24 юли 2017 г. Държавен фонд „Земеделие” одобри първите 43 проектни заявления по подмярка...

Научи повече

МЗХГ променя условията за кандидатстване на младите фермери по мярка 6.1

МЗХГ променя условията за кандидатстване на младите фермери по мярка 6.1

Документите ще се подават електронно в ИСУН Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка...

Научи повече

Голяма част от подадените проекти по процедура ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж

Голяма част от подадените проекти по процедура ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" са отхвърлени

Публикувани са списъци на проектни предложения, които на етап „Оценка на административното...

Научи повече

Правителството отпусна 2.150 млн. лв. на общините за плащане на ДДС по проекти от ПРСР

Правителството отпусна 2.150 млн. лв. на общините за плащане на ДДС по проекти от ПРСР

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2017...

Научи повече

Публикуван е докладът на ФМФИБ от пазарните консултации за ФГР

Публикуван е докладът на ФМФИБ от пазарните консултации за ФГР

След успешно приключилото пазарно проучване за Финансовия инструмент „Фонд за градско развитие“...

Научи повече

Публикувани са резултатите от оценка на проектните предложения по процедура „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия

Публикувани са резултатите от оценка на проектните предложения по процедура „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия"

Управляващият орган (УО) на ОПИК публикува резултатите от оценка на проектни предложения по...

Научи повече

Прекратява се процедура на подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“ и ”Подкрепа за предприемачество”.

Прекратява се процедура на подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“ и ”Подкрепа за предприемачество”.

Управляващият орган на ОП РЧР прекратява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-2.007 „Развитие...

Научи повече

Oчакват се промени по наредба 12 за прилагане на мярка 7.2

Oчакват се промени по наредба 12 за прилагане на мярка 7.2

Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването...

Научи повече

Променени са условията за кандидатстване по процедура

Променени са условията за кандидатстване по процедура "Обучения за заети лица"

На 30.06.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 публикува изменена процедура за подбор...

Научи повече

Обявена е процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК

Обявена е процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК

УО на ОПИК 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на...

Научи повече

Нова промяна в плана за прием на проекти по ПРСР - ще се отвори подмярка 7.2. до края на годината

Нова промяна в плана за прием на проекти по ПРСР - ще се отвори подмярка 7.2. до края на годината

След последните изменения в индикативния план за прием на проекти по Програма за разивтие на...

Научи повече

Променен е индикативният график за прием на проекти по ПРСР през 2017 г.

Променен е индикативният график за прием на проекти по ПРСР през 2017 г.

Новият индикативен график, по който ще се отварят мерки от Програмата за развитие на селските...

Научи повече

Обявена е процедура за проекти „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ по ОПРЧР

Обявена е процедура за проекти „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ по ОПРЧР

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021...

Научи повече