• Институт за управление на програми и проекти

Новини

Променен е индикативният график за прием на проекти по ПРСР през 2017 г.

Променен е индикативният график за прием на проекти по ПРСР през 2017 г.

Новият индикативен график, по който ще се отварят мерки от Програмата за развитие на селските...

Научи повече

Обявена е процедура за проекти „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ по ОПРЧР

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021...

Научи повече

Обсъжда се процедура за проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК

Обсъжда се процедура за проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява...

Научи повече

Обсъжда се процедура „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“ по ОПРЧР

Обсъжда се процедура „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“ по ОПРЧР

УО на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.022 „СПЕЦИФИЧНИ...

Научи повече

Обявена е процедура за проекти „Подкрепа за предприемачество“

Обявена е процедура за проекти „Подкрепа за предприемачество“

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.020...

Научи повече

Обявена е процедура за проекти „Развитие на социалното предприемачество

Обявена е процедура за проекти „Развитие на социалното предприемачество"

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.007...

Научи повече

Обсъжда се трета покана по Interreg V-A Румъния – България

Обсъжда се трета покана по Interreg V-A Румъния – България

Програмата Interreg V-A Румъния – България лансира за публична консултация Пакета с документи...

Научи повече

Обявена за обсъждане е схема „Подкрепа за предприемачество“

Обявена за обсъждане е схема „Подкрепа за предприемачество“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ кани заинтересованите...

Научи повече

Инфо дни по ОПРЧР

Инфо дни по ОПРЧР

Във връзка с обявяването на процедури „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и...

Научи повече

Отворена за кандидатстване е процедура

Отворена за кандидатстване е процедура "Енергийна ефективност в големи предприятия" по ОПИК

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна...

Научи повече

Процедура „Развитие на социалното предприемачество“ се обсъжда отново

Процедура „Развитие на социалното предприемачество“ се обсъжда отново

УО на ОПРЧР публикува ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие...

Научи повече

Публикувана за обществено обсъждане е процедура за граждански контрол върху реформата в съдебната система по ОПДУ

Публикувана за обществено обсъждане е процедура за граждански контрол върху реформата в съдебната система по ОПДУ

ОП „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване...

Научи повече

Открита за подаване на проекти е процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по ОПРЧР

Открита за подаване на проекти е процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по ОПРЧР

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ откри процедура...

Научи повече

Отворена е процедура „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях

Отворена е процедура „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях" по ОПОС

Министерство на околната среда и водите обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна...

Научи повече

Oбявена е процедура за подбор на проекти „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОПРЧР

Oбявена е процедура за подбор на проекти „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОПРЧР

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви за кандидатстване с проекти процедура BG05M9OP001-...

Научи повече

Процедура

Процедура "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността" се обсъжда

Публикувана за обсъждане е процедура за безвъзмездна финансова помощ - BG05M9OP001-1.019...

Научи повече

Обсъжда се процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“ по ОПРР

Обсъжда се процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“ по ОПРР

  В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2017 г. за предоставяне на...

Научи повече

Весела Коледа и щастлива Нова година 2017

Весела Коледа и щастлива Нова година 2017

Уважаеми клиенти, колеги, приятели, Уведомяваме ви, че екипът ни ще бъде в Коледна ваканция...

Научи повече

Прекратен е приемът на проекти за процедура „Развитие на социалното предприемачество“ по ОПРЧР

Прекратен е приемът на проекти за процедура „Развитие на социалното предприемачество“ по ОПРЧР

Управляващият орган на ОП РЧР прекратява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-2.006 „Развитие...

Научи повече

Ранкинг на прием 2016 по подмярка 7.2. за пътна, социална, улична, културна, ВиК и образователна инфраструктура

Ранкинг на прием 2016 по подмярка 7.2. за пътна, социална, улична, културна, ВиК и образователна инфраструктура

Държавен фонд „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за...

Научи повече

Обсъжда се процедура по ОПРЧР „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”

Обсъжда се процедура по ОПРЧР „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ кани заинтересованите...

Научи повече

Обявена е процедура на подбор на проекти:„Развитие на клъстери в България“

Обявена е процедура на подбор на проекти:„Развитие на клъстери в България“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна...

Научи повече

Свободни позиции за работа при нас

Свободни позиции за работа при нас

„Институт за управление на програми и проекти” ООД (ИУПП) търси трима динамични хора за работа...

Научи повече

МТСП ще подпомага млади предприемачи с нисколихвени кредити до 50 000 лв.

МТСП ще подпомага млади предприемачи с нисколихвени кредити до 50 000 лв.

През следващите месеци Министерството на труда и социалната политика ще стартира схема от оперативната...

Научи повече

Публикувана е ИГРП на ОПНОИР за 2017 г.

Публикувана е ИГРП на ОПНОИР за 2017 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. (7) на ПМС №162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган...

Научи повече