• Институт за управление на програми и проекти

Верифициране на готов проект

Вместо да проклинате тъмнината, потърсете свещ!

В случай че се нуждаете от съгласуване на подготвен от Вас проект, ние предлагаме услуга по неговото верифициране и предлагане на коригиращи мерки и мерки за подобрение.