• Институт за управление на програми и проекти

Управление на проект

Само онзи, който се е подхлъзнал и паднал, познава неравностите на пътя. Доверете се да Ви водим!

Oт успешното управление на одобрения за финансиране проект зависи дали Вашата организация ще успее да реализира заложените дейности и да получи желаното финансиране. Нашият опит е изключително полезен в този ключов етап от реализирането на проектната идея!

В тази връзка ние:

  • изготвяме план за изпълнение на проекта;
  • поддържаме редовна кореспонденция и съгласуваме всеки етап от проекта с Управляващия орган на програмата, която го финансира;
  • подготвяме тръжната документация и съдействаме за успешното провеждане на тръжните процедури;
  • консултираме относно счетоводната отчетност на проекта;
  • изготвяме междинни и финални технически и финансови отчети;
  • поддържаме цялата документация в проектно досие, според изискванията на съответната програма;
  • съдействаме за прилагането на дейностите по визуализация и публичност;
  • представляваме Ви пред Управляващия орган на съответната програма и съдействаме по време на одитите.