• Институт за управление на програми и проекти

Разработване на тръжна документация

Ако едно нещо го направиш бързо, но го направиш лошо, хората много скоро ще забравят, че си го направил бързо и много дълго ще помнят, че си го направил лошо.

Затова се доверете на професионализма!

Екипът на ИУПП има утвърден опит в подготовката и прилагането на тръжни процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП), ПМС №55, ПМС №69 и ПМС №118, PRAG - „библията“ за изпълнението на проекти, финансирани по оперативните програми на ЕС.

В тази връзка предлагаме изготвяне на тръжна документация, както и верифициране на подготвени от Вас документи.