• Институт за управление на програми и проекти

Генериране на проектна идея

Никога не се съмнявайте, че малка група от ангажирани мислещи хора могат да променят света. Всъщност единствено по този начин са се случвали големите промени.

Свържете се с нас, за да Ви предложим идеи за повишаване на конкурентоспособността на Вашия бизнес, за които имате възможност да получите безвъзмездно финансиране!