• Институт за управление на програми и проекти

Специализирано обучение по ЗОП

 Training 1 2

 Тема:

„НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ВСИЧКО ВАЖНО ЗА ОБЩИНИТЕ“

 Лектор:

СНЕЖАНА МАРИНОВА

/юрист с над 15-годишен опит в областта на обществените поръчки като Гл.  юрисконсулт на община, консултант на възложители в публичния сектор, консултант на участници  и  изпълнители от частния сектор/

 Място:

 зала на Общинска администрация*

 *Идеята ни е да проведем обучението на място, при Вас, за да се обучат повече служители, без  да се  налага да пътуват до София/ страната.

 Продължителност:

 1 ден /8 учебни часа/

 Брой oбучаеми:

 Група до 20 човека*

 *При желание от Ваша страна може да съберете и група от няколко съседни общини.

 Дата: Очакваме всеки момент да излезе Правилника за приложение на ЗОП, така че ще съобразим датата с това, както и с Вашите желания и възможности!
 Обучението  включва: Тефтер, химикалка, СЕРТИФИКАТ за преминато обучение

pdfПРОГРАМА