УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Не следваме път – вървим,
където няма път и
оставяме следа!

Научи повече

СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ

СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ

"Най-добрият начин да предскажеш бъдещето е да го създадеш!" Питър Дракър

Научи повече

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Опитът ни дава увереност
и сила да Ви водим
по правилния път!

Научи повече

ОБУЧЕНИЯ И ЛОГИСТИКА

ОБУЧЕНИЯ И ЛОГИСТИКА

Не правим винаги това, което знаем, но знаем винаги това, което правим!

Научи повече

Направи запитване!

Помагаме, за да успявате!

Ако искате да вървите бързо, вървете сами!
Ако искате да стигнете далеко, вървете заедно с нас!

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ!

АКТУАЛНИ НОВИНИ

Обявена е процедура за проекти „Подкрепа за предприемачество“

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.020...

Прочети

Обявена е процедура за проекти „Развитие на социалното предприемачество"

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.007...

Прочети

Обсъжда се трета покана по Interreg V-A Румъния – България

Програмата Interreg V-A Румъния – България лансира за публична консултация Пакета с документи...

Прочети